Rekrutteringsprocessen


Som kunde hos Kleven & Partners Rekruttering vil du opleve en professionel rekrutteringsproces kombineret med mangeårig erfaring fra din branche og den funktion vi ansætter til.

Alle rekrutteringsprocesser ser ens ud. Det som gør forskellen er kvalitet og indsats i de enkelte faser af processen. 

I oversigtsform består rekrutteringsprocessen af følgende faser:

Opstartsmøde
På et opstartsmøde afdækker vi alle relevante informationer vedrørende den kommende medarbejders organisatoriske placering, ansvarsområder og arbejdsopgaver. Beskrivelsen inkluderer den faglige og personlige profil for medarbejderen. Vi fokuserer på hvad som gør at du som arbejdsgiver vil være glad for vedkommende efter 3 måneder, 12 måneder og 2 år. Dette inkluderer en beskrivelse af KPI'er for den nye leder/medarbejder. Denne foranalyse opsummeres i en opgavedefinition, og vi udformer en stillingsannonce. Dette gennemgås med dig - normalt sammen med gennemgang nogle eksempler på profiler vi har fundet på LinkedIn.  

Publicering og search
Vi publicerer stillingsannoncen på vores hjemmeside, LinkedIn og på JobIndex.

Samtidigt starter vi vores search i vores eget netværk/kandidatdatabase, LinkedIn og på JobIndex. 80 % af de kandidater vi har ansat sidste 5 år er fundet via search og ikke annoncering. Vi bruger meget tid på search og kontakt til kandidater som ikke er aktivt jobsøgende. Vores search forbedres væsentligt af den lange erfaring Desuden anvender vi CV’er fra tidligere rekrutteringer samt vores store netværk, som vi har opbygget efter mange år i branchen.

Interviews
Vi sørger for systematisk håndtering af alle kandidathenvendelser og ansøgninger. Vigtigheden af en ordentlig behandling af kandidater er vigtig for os, idet vi går ud med jeres navn og er ambassadører for jer, og det er en vigtig opgave for os at værne om jeres virksomheds image. På baggrund af de fælles opstillede kriterier, screener vi CV’er, gennemlæser ansøgninger og udvælger de bedst egnede kandidater til interviews.

Præsentation af kandidater
Vi præsenterer typisk mellem to og fire kandidater for jer i et møde mellem jer og kandidaterne hvor vi også er med. Disse møder foregår på vores kontor eller hos jer.

Referencetagning og person profilanalyser
Inden samtalerne har vi aftale hvornår vi gennemfører referencetagning og tilbagemelding på personprofilanalyser.

Opfølgning
Når medarbejderen er kommet godt ind i det nye job, vil vi komme på besøg hos jer i virksomheden og gennemføre opfølgningssamtaler med medarbejderen og jer som virksomhed for at sikre, at medarbejderen kommer godt fra start i det nye job, og at vi får identificeret og kommer med anbefalinger hvor dette er relevant. 

Kontakt os, hvis du ønsker at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at finde det rigtige og langvarige match til din virksomhed.